Rates and Lesson policyTarieven en Voorwaarden

Image

RATES and LESSON POLICY 2013/2014

download: registration form & policy anQínea (in dutch only)

programs number of lessons rate up to 20 years rate over 21 years
1 single lesson 30 minutes 1 € 25,00 € 30,00
1 single lesson 60 minutes 1 € 50,00 € 60,00
5 lessons, 30 minutes each 5 € 120,00 € 145,00
5 lessons, 60 minutes each 5 € 240,00 € 290,00
10 lessons, 30 minutes each 10 € 225,00 € 275,00
10 lessons, 60 minutes each 10 € 405,00 € 490,00
course 30 minutes weekly 32 € 720,00 € 870,00
course 60 minutes weekly 32 € 1.290,00 € 1.560,00
course 60 minutes every other week 16 € 720,00 € 870,00

LESGELDTARIEVEN en LESVORMEN 2013/2014

download: Inschrijfformulier en lesvoorwaarden

lesvorm aantal lessen tarief t/m 20 jaar tarief vanaf 21 jaar
1 losse les 30 minuten 1 € 25,00 € 30,00
1 losse les 60 minuten 1 € 50,00 € 60,00
5 strippenkaart 30 minuten 5 € 120,00 € 145,00
5 strippenkaart 60 minuten 5 € 240,00 € 290,00
10 strippenkaart 30 minuten 10 € 225,00 € 275,00
10 strippenkaart 60 minuten 10 € 405,00 € 490,00
lesjaar 30 minuten per week 32 € 720,00 € 870,00
lesjaar 60 minuten per week 32 € 1.290,00 € 1.560,00
lesjaar 60 minuten om de week 16 € 720,00 € 870,00

LessonsLessen

What makes a voice your voice?

Which musical possibilities do you have with your voice?

How do you accomplish emotional expression with your voice?

Keeping your voice healthy, how do you do that?

These are issues that anQínea keeps in mind during your lessons.

Your questions and wishes are the key to your lessons.

anQínea lets you discover your own unique sound!


Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Wat maakt een stem tot jouw stem?

Welke muzikale mogelijkheden heb je met je stem?

Hoe breng je je stem tot expressie?

Wat is gezond stemgebruik?

Dit houdt anQínea voor ogen bij jouw zangles.

Jouw vragen en wensen staan centraal tijdens de lessen.

anQínea laat je jouw eigen unieke stem ontdekken!


Comments or questions are welcome.

* indicates required field