Koroni newspaperKrant van Koroni

Koroni may be a small town, but it has high cultural potential. It was an honour for singer anQínea to contribute to the Koroni Art Festival 2012.Koroni mag dan een klein stadje zijn, het heeft een groot cultureel potentieel. Het was een eer voor zangeres anQínea om een bijdrage te leveren aan het Koroni Art Festival 2012

Tuning, introducing, preparingStemmen, voorstellen, voorbereiden

The first song (“Blue Rose”) translated by Dionissia for the anQínea contribution to the opening of the exhibition “Drifting Cities” at Koroni (Greece)Het eerste liedje (“Blue Rose”) vertaald door Dionissa voor de bijdrage van anQínea aan de opening van de tentoonstelling “Drifting Cities” in Koroni (Griekenland)

anQínea and Dionissia YiakoumianQínea en Dionissia Yiakoumi

anQinea’s preparation for the opening ceremony of “Drifting Cities”, with Dionissia Yiakoumi, the conservator of the Gounaropoulos museum, Athens.anQínea’s voorbereiding voor de opening van “Drifting Cities”, met Dionissia Yiakoumi, de conservator van het Gounaropoulos museum, Athene.